info@nhpc.org.np BETA

सूचना

शिक्षण संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाबाट अध्ययन गरी यस परिषदमा दर्ता हुने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रहरु ९इव्त् प्रमाणित/चारित्रिक प्रमाणपत्र लगायतका अन्य प्रमाणपत्रहरु) विद्यार्थीहरुको जिवनभर आवश्यक पर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र भएकोले आधिकारिक र एकरुपता हुन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ यस्ता प्रमाणपत्र मध्ये चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी गर्दा शैक्षिक संस्थाको लेटरप्याडमा छापिएको र शैक्षिक कार्यक्रम प्रमुखको पुरा नाम, पद, परिषद दर्ता नं. र दस्तखत, संस्थाको छाप, चलानी प्रष्ट र इव्त्/प्रयोगात्मक अभ्यास गरेको प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको लेटरप्याड अभ्यास गराउने प्रमुखको उल्लेखित प्रकृतिकै विवरण सहित दस्तखत गरी प्रमाणपत्र जारी गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । एकरुपता र पूर्णता नहुँदा दर्ता प्रक्रियामा कागजात जाँच गर्न कठिनाई हने र दुविधाको कारण विद्यार्थीहरुले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिती उत्पन्न हुने भएकोले यस परिषदमा दर्ताहुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धित सबै शिक्षण संस्थाहरुलाई उल्लेख भए अनुरुपको व्यवस्था सहितको प्रमाणपत्र जारी गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।