info@nhpc.org.np BETA

सहमति पत्र तथा नाम दर्ता सम्बन्धि सूचना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
(नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ बमोजिम स्थापित)
बासँबारी, काठमाण्डौंको

जरुरी सूचना


आफ्नो देशभित्र अध्ययनको पर्याप्त अवसर उपलब्ध नभएकोले धेरै युवा युवति अध्ययनको निमित्त विदेश जाने गरेको अवस्था छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरु मध्ये कतिपय विद्यार्थीहरुले सूचनाको अभावमा परिषदले स्वीकृती नदिएको संस्था तथा माध्यममा अध्ययन गरेर आउने गरेको र त्यस्तो उपाधिलाई परिषदले मान्यता नदिने गरेको छ । मान्यता प्राप्त हुन नसकेका उपाधिहरु परिषदमा दर्ता नहुने र परिषदमा दर्ता नभई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा काम गर्न नपाइने व्यवस्था परिषद ऐनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुको श्रम, समय र लगानी खेर जाने भएको हुदाँ यस परिषदमा दर्ता हुने स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा यो विषय जानकारीको लागि अनुरोध छ । स्नातक र स्नातकोत्तर विषय अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले परिषदको अध्ययन सहमति पत्र लिएर मात्र देश बाहिर अध्ययन गर्न जानु हुन अनुरोध छ । साथै दूर शिक्षा (Distance Learning), अपूर्ण समयको अध्ययन (Lateral Entry), खुल्ला विश्वविद्यालय (Open University) बाट अध्ययन गरेर आउने विद्यार्थीहरुको नाम परिषदमा दर्ता नहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

परिषद र स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको मर्यादा कायम राख्न गल्तिबस योग्यता नपुगेका जनशक्ति दर्ता भएको हुन सक्ने विषयको परिषदले छानविन गरिरहेको हुदाँ आफ्नो जानकारीमा भएका योग्यता नपुगी नाम दर्ता भएका जनशक्तिको जानकारी परिषदमा उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ (जानकारी दिनेको नाम गोप्य राखिनेछ )

साथै परिषदको सहमति पत्र लिएर मात्र अध्ययन गर्न जानु पर्नेमा कतिपय विद्यार्थीहरु सहमति पत्र नलिई नै अध्ययन गर्न गएको जानकारी हुन आएको हुदाँ देश बाहिर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको हकमा परिषदको मिति २०७४/३/४ गतेको निर्णयानुसार अन्तिम एक पटकलाई अध्ययन सहमति दिने निर्णय भएको हुदाँ देश बाहिर अध्ययन गरिरहेका तर परिषदको सहमति नलिएका सबै विद्यार्थीहरुले मिती २०७४/०३/३१ गते बाट एक महिना भित्र परिषदको सहमति पत्र लिइ मौकाको फाइदा उठाउन हुन अनुरोध गरिन्छ । सहमति पत्र नलिएको खण्डमा पछि परिषदमा नाम दर्ता नहुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
                                                                                              

रजिष्ट्रार