info@nhpc.org.np BETA

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको सूचना

 

सूचना


देशका विभिन्न स्थानहरूमा यस परिषद् लगायत कुनैपनि व्यवसायिक परिषदमा दर्ता नभएका गैर स्वास्थ्यकर्मी ब्यक्ति वा दन्त चिकित्सा सेवा लगायत उपचार सेवाका लागि अनुमति आवस्यक पर्ने अन्य विधाहरू सँग सम्बन्धित कामहरू गैरकानूनि तवरबाट भैरहेको जानकारीमा आएको हुनाले   नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन विपरित हुने कुनै पनि चिकित्सा सेवाहरू नगर्न नगराउन सूचित गरिन्छ ।  यस विपरित कामहरू गरे गराएको पाइएमा कानून बमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

 


मिति:२०७७ जेठ २ गते।
रजिष्टार
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद