info@nhpc.org.np BETA

Subject Committee Member

        A. Public Health Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR-  RAM PRASAD BHANDARI
 2. DR. KRISHNA MAN SHAKYA
 3. RAJAN POUDEL
 4. YESHODA ARYAL
 5. DEEPAK RAJ BHATTA

    E. Ayurved Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- MUKESH KUMAR JHA
 2. DR. RAJESH BHAKTA PRADHANANGA
 3. JANAK BAHADUR BASNET 
 4. AMIT RATNA BAJRACHARYA
 5. DEEPAK RAJ BHATTA

        B. Medicine Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- SHOBHA GAUTAM
 2. KRISHNA PRASHAD NAGILA
 3. RAM SUNDAR YADAV
 4. SHYAM KUMAR OLI
 5. DEEPAK RAJ BHATTA

  F. DENTAL SCIENCE Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- SHASHIKANT CHAUDHARY
 2. SHAILESH KUMAR PANDIT
 3. DEEPAK RAJ BHATTA

      C. Laboratory Medicine subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- RAM PRASAD BHANDARI
 2. HARI KATTEL
 3. DR. BINOD YADAV
 4. PUSHPARAJ KHANAL
 5. DEEPAK RAJ BHATTA

       G. Optometry Science Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- SHASHI KANT CHAUDHARY
 2. SONAM LAMA
 3. SANJEEV MISHRA
 4. DEEPAK RAJ BHATTA

        D. Radiology subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- MUKESH KUMAR JHA
 2. NARENDRA PRASAD SAH
 3. ABINASH JHA
 4. SHYAM SUNDAR PARAJULI
 5. DEEPAK RAJ BHATTA

H. Physiotherapy

 1. CO-ORDINATOR- MUKESH KUMAR JHA
 2. GOVINDA MANI NEPAL
 3. DEEPAK RAJ BHATTA