info@nhpc.org.np BETA

शिक्षण संस्थाको भर्ना सम्बन्धि सूचना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
(नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ बमोजिम स्थापित)
बासँबारी, काठमाण्डौंको

सूचना

 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, २०५३ अनुसार स्थापित यस परिषदले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र स्तरिय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको दर्ता गर्ने शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार लगायतको विषयमा अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुले गुणस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरी जारी गरेको र परिषदले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका शिक्षण संस्थालाई बार्षिक रुपमा भर्ना सहमति जारी गर्ने गरेको छ ।

आफ्ना सन्ततिहरुलाई यस परिषदसंग सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउन चाहने अभिभावकहरुले शिक्षण संस्था मापदण्ड अनुरुपको भएको र आधिकारिक भएको जानकारी प्राप्त गर्नको निमित्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गत शैक्षिक बर्षमा यस परिषदबाट भर्ना सहमति पाएको पत्र माग गरी हेर्नु हुन सम्बन्धित सबै अभिभावकमा अनुरोध छ । साथै सबै शिक्षण संस्थाहरुले भर्ना सहमति पत्र सबै अभिभावकहरुले सजिलै देख्ने व्यवस्था गर्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
                                                                            

रजिष्ट्रार