info@nhpc.org.np BETA

Subject Committee Member

       A. Public Health Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- MAHENDRA PRASAD SHRESTHA
 2. DR. SURESH KUMAR TIWARI
 3. ACHHYUT LAMICHHANE
 4. SACHI REGMI
 5. KASHINATH RIMAL

 

       F. Ayurved Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- NIRANJAN PRASAD SHAH
 2. DR. RAJESH BHAKTA PRADHANANGA
 3. JANAK BAHADUR BASNET 
 4. AMIT RATNA BAJRACHARYA
 5. KASHI NATH RIMAL

        B. Medicine Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- HARI BAHADUR KUNWAR
 2. KRISHNA PRASHAD NAGILA
 3. RAM SUNDAR YADAV
 4. SHYAM KUMAR OLI
 5. KASHINATH RIMAL

 

       G. Dental science Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- HARI BAHADUR KUNWAR
 2. MICHAEL DEVKOTA
 3. SANGAM THOKAR
 4. KASHINATH RIMAL
 

      C. Laboratory Medicine subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- PUSPA RAJ KHANAL
 2. BIMALESH KUMAR JHA
 3. DR. DIPENDRA RAJ PANDEY
 4. BALKRISHNA AWAL
 5. KASHINATH RIMAL

 

       H. Optometry Science Subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- SHASHI KANT CHAUDHARY
 2. SONAM LAMA
 3. SANJEEV MISHRA
 4. KASHINATH RIMAL

        D. Radiology subject Committee:

 1. CO-ORDINATOR- MUKESH KUMAR JHA
 2. NARENDRA PRASAD SAH
 3. ABINASH JHA
 4. KASHI NATH RIMAL

   

E. Physiotherapy

 1. CO-ORDINATOR- KUSHAL RANA BHATT
 2. SAURAB SHARMA
 3. GOVINDA MANI NEPAL
 4. RAMESH SADA
 5. KASHINATH RIMAL